Værdier

Værdier

fredag den 4. november 2016

Mod giver engagement

Engagement i mit arbejde opnås, når jeg kan mærke, at det jeg laver, gør en forskel. Altså når jeg lykkes med producere noget, som forbedrer mine egne eller kollegers mulighed for at udføre deres arbejde.

Den anerkendende kultur siger, at vi skal have mod til at udfordre den daglige opgaveløsning. Samtidig udvikles kommunens produkter og service gennem relationer til kolleger i egen afdeling og på tværs af afdelingerne – altså flere syn på sagen.

At kunne gøre en forskel kræver altså derfor kontakt til dem, som skal bruge det du arbejder med - for at kunne få et indblik i, hvad de reelt har brug for.
Men når du spørger om det du laver er godt nok, åbner det op for muligheden for kritik og du kan føle, at du udstiller dig selv som usikker og uvidende.

Og det gør det ikke nemmere hvis den du spørger er chef…..
Jeg er dog kun blev godt modtaget, når jeg har forstyrret en kollega med spørgsmål om kollegaens oplevelse af mit arbejde.
Hvis man møder personligt op, skaber det en relation som er en fordel for begge:

Vi får skabt en relation til brug for den fremtidige opgaveløsning og kollegaen kan nemmere uddybe sine ønsker og behov, i stedet for at "jeg tror, at hun mener…".
I sommers skulle jeg udsende en oversigt til chefgruppen - en oversigt som jeg syntes opfyldte de krav og behov, som chefgruppen måtte have. Men af responsen fra især en af cheferne kunne jeg se, at det ikke var tilfældet.
Jeg kunne vælge at overhøre kritikken eller selv tilrette oversigten.

I stedet besøgte jeg den pågældende chef og selv om mødet ikke var planlagt, blev jeg inviteret inden for.
Vi fik en god dialog om oversigten og jeg blev overrasket over, hvad hun syntes var godt og skidt og hvorfor behovet og forventningerne var som de var – en feedback som gjorde det muligt at optimere oversigten på den rigtigt måde - og jeg kan mærke, at det virkede positivt for kollegaen, at hendes ønsker og behov blev hørt.
Mødet har inspireret mig til at fremover at foretage lignende evalueringsmøder med kolleger. Samtidig giver det god energi at vide, at oversigten i fremtiden er optimeret til brugernes behov.
Alle vil gerne blive hørt – så på med modet – ud og mød en kollega og skab relationen.
 
Held og lykke
Kim Nielsen, controller i Økonomi

 

torsdag den 17. marts 2016


Jeg syntes det er fantastisk at have en arbejdsplads der har åbenhed som værdi. Men åbenhed er også et begreb, der er blevet langt mere alvorligt i mere bureaukratiske sammenhænge. Bo Smith-udvalget barslede i efteråret med den længe ventede rapport, der bl.a. mundede ud i et nyt kodeks. Et af fokus områderne er særligt "Åbenhed og transparens". Om dette skriver udvalget at kommunerne skal tilrettelægge større beslutninger, så der i den indledende fase - før borgmester og kommunalbestyrelse lægger sig fast på et udspil - i øget omfang inviteres til debat. Det syntes jeg er rigtigt, men..... Det er dælme også svært. For hvordan er det nu at historien er med hønen og æggene?

Prisen for at gå uafklaret ud med større dilemmaer og forslag er jo at der kommer en debat hvor rammen og præmissen ikke er kendt. I de ærgerlige tilfælde vil dette kunne føre til en kritik af at kommunen og politikerne ikke har gennemtænkt et givent forslag, at der ikke er handling bag ordene eller at der dannes konspirationsteorier om, hvorfor et støtte dilemma rejses i offentligheden. Det kræver mod og vedholdenhed at skabe den åbenhed der gør at vi med tillid kan inddrage i store processer uden at vide hvad der sigtes mod. Det er typisk processer der vil være omfattende, tage lang tid, føre til lange debatter i lokalavisen, bibringe usikkerhed om mangt og meget. Men måske det er det værd? Det er nok det værd fordi det jo faktisk sikrer at hver en sten er vendt og drejet og fordele og ulemper vejet og vægtet. På den baggrund kan der så træffes en beslutning der er bedre end hvis kun få havde været deltagende i at udvikle oplægget.  

Hvad tænker du. Skal vi tilrettelægge flere processer og beslutningsoplæg på den måde eller skaber det for meget forvirring og usikkerhed om mål og retning?

Gad vide om der overhoved er nogle der læser de her indlæg? Jeg har i hvert fald ikke fået flere bolcher....!

onsdag den 16. marts 2016

Velkommen til ÅBENHED :-)

Velkommen til ÅBENHED  indlæg fra rengøringen.


Åbenhed:

Åbenhed er en rigtig god værdi.
Åbenhed er at oplyse om sine beslutninger og handlinger, og derved gøre det nemt for andre, at gennemskue. Hvis der er tvivl om hvad der foregår, opstår der let myter.

Åbenhed er at udvise tillid og fortrolighed, at være åbenhjertig. At være modtagelig og lydhør for nye ideer og initiativer.Med åbenhed skabes et godt samarbejde samt et godt arbejdsmiljø, med åbenhed står vi stærkere overfor forandringer.

I rengøringen er vi i kontakt med rigtig mange mennesker hver dag, hvor åbenhed er en vigtig egenskab.
Set i forhold til drift og service og samarbejdet mellem forskellige faggrupper.

Vi har i rengøringen valgt at bruge "Flip-Flapperen" og dilemma-kort. Medarbejderne er blevet inviteret i de respektive distrikter.
Vores møder var inspirerende og fyldt med energi, holdninger og synspunkter.

Et spørgsmål fra "Flip-Flappen":    Hvad er svært ved åbenhed ?
En medarbejder nævner at sprog kan være en hindring, fordi man kan blive nervøs for om modtager forstår ens budskab.

En anden medarbejder fortæller, hvis man lige er blevet ansat, kan det være udfordrende, selv om man er en åben person, at vide/fornemme hvad man kan sige. Fordi man kender ikke hinanden eller hinandens grænser.

Der var stor enighed om det er vigtigt at være åbne overfor hinandens forskelligheder, respektere hinandens grænser. Ikke mindst er det vigtigt vi forstår at alle er forskellige, at alle har deres styrker og svagheder, og vi alle er unikke.
Ønsker man ændringer, så må man være åben, man skal turde stå inde for hvad man tænker og mener, og stå frem med det man har.

Med åbenhed skaber vi tillid og forståelse, hvis vi er nysgerrige på andre og andres synspunkter.
Vi skal sammen skabe åbenhed om problemer og snakke om de svære ting. 

Det har været lærerige og seriøse drøftelser om værdien Åbenhed, med engageret medarbejdere.

I bund og grund handler det om at skabe åbenhed og en forståelse for helheden, dermed er det nemmere at opnå mål og visioner.

Heidi.  Åbenhed Glæde og Reflektion

I Hvidovre Ungdomsskole ser vi os selv som generelt meget åbne og transparente. Alligevel ser jeg denne værdiuge som en kærkommen lejlighed til, at vi i fællesskab sætter en af Hvidovre kommunes værdier eksplicit på dagsorden.

I administrationen mødte vi mandag morgen i et oppyntet sekretariat med hele materialet fra værdiugen. Staks kastede vi os over ”flip-flapperen”. Et simpelt redskab som flip-flapperen gav bl.a. anledning til følgende udsagn:
 • ”Man lærer af sine fejl – ja det er rigtigt, men hvad er det vi lærer? Min påstand er, at vi reelt kun lærer, hvad vi ikke skal gøre. Når vi er åbne om de fejl vi laver, hjælper vi hinanden med at få skabt de rigtige løsninger”.
 • ”Engagement – Vi bliver gladere, når vi kan tale åbent om tingene – både når vi er stærke og svage”.
 • ”Åbenhed er med til at give et godt og trygt arbejdsmiljø”.

 • De fleste beskrivende ord har et antonym, så hvad er det modsatte af åbenhed? Vi besluttede, at ordet kunne være lukkethed – Det blev vi ret hurtige trætte af at tale om. Det har dog givet stor anledning til mere refleksive samtaler om, hvornår er det vi ikke ønsker åbenhed? hvad er godt at vide? Og hvornår er der meget information?
  Vi er blevet meget glade for flip-flapperen…. Den bliver nu brugt til at starte en god snak om åbenhed, både blandt medarbejdere og elever i almenundervisningen/fritidsundervisningen om eftermiddagen og aftenen med samme gode effekt.
  Denne morgens gode historie er, at to piger fra vores Heltidsundervisning komme forbi. Vi spurgte dem, om de havde lyst til at lege med på flip-flapperen. Det ville de gerne og sagde:
  • ”Åbenhed – gør at man kan snakke samme, vi dømmer ikke hinanden, kan sige hvad vi tænker”, det kræver bare at vi skal gider, at høre på hinanden”.
    

  Pigerne tog grinene flip flapperen med tilbage til deres klassekammerater og sagde ”Det her bliver herre sjovt!”
    

   

  Husk på at åbenhed kan starte med et smil – rigtig god dag her fra Ungdomsskolen

  søndag den 13. marts 2016


  Åbenhed skaber relationer og bedre produkter


  Som ansat i Økonomi er det vigtigt, at kunne skabe relationer til de afdelinger og personer, som jeg samarbejder med.
  Både for at kunne udføre mit arbejde som controller, men også for at skabe bedre service og produkter til vores kunder.
   
  Ligesom i kommunens øvrige afdelinger, produceres en masse sager og produkter i min afdeling uden samarbejde med andre afdelinger.
  Det vil sige, at vores måde at udarbejde service og produkter kun udvikles og forandres af ansatte i Økonomi.
   
  Forandringer sker når vores dagligdag forstyrres af meninger og perspektiver, som vi ikke selv har set - og der er her at styrken ved åbenhed ligger.
  Åbenhed i opgaveløsningen betyder, at man skal turde give andre medindflydelse i arbejdsopgaver, hvor man normalt selvkørende.
   
  I udførelsen af mine opgaver er jeg derfor begyndt at tænke i brugen af relationer.
  På et dagsordenskursus mødte jeg for første gang en kollega fra Børn & Velfærds stab.
  Vi aftalte, at hun skulle læse mit næste dagsordenspunkt på det tekniske område i gennem – altså et område som hun ikke har kendskab til, for at sikre, at teksten ikke var for indforstået, at sagens kerne var godt afdækket og om sagen var logisk opbygget.
   
  Sammen fik vi lavet et dagsordenpunkt, som var mere forståeligt og dækkede flere perspektiver og måder at lave sagsindholdet på, end jeg selv kunne se.
  Skabelsen af den nye relation til min kollega i Børn & Velfærds stab betyder:

  • Jeg har lært en ny kollega at kende
  • Vi har nu begge fået en legitim mulighed for at bruge hinanden til kvalificering af vores arbejdsopgaver
  • Kommunalbestyrelsen får fremover et bedre beslutningsgrundlag på mine dagsordenpunkter


  Åbenhed handler om at turde tænke i nye veje at arbejde på og have respekt for andre menneskers måde, at se og gøre tingene på.
   
  Åbenhed er derfor en måde at skabe ny relationer på og måden at udvikle og forbedre kommunens service og produkter.

     Kim Nielsen (økonomi)

  fredag den 11. marts 2016

  Åbenheden der blev væk...?

  Så skydes værdi-ugen om Åbenhed i gang. Jeg har varmet op til denne her uge længe. I hvert fald så længe at alle mine Åbenheds-bolcher er blevet væk. Venlige medarbejdere gav mig nye åbenheds-bolcher og hvad sker der så.....? De er også væk.......

  Heldigvis er det kun omsat i bolcher at åbenheden er blevet væk. Jeg syntes, at vi er en arbejdsplads med rigtig højt til loftet ift. åbenhed.  En arbejdsplads hvor man kan sige hvad man mener og hvor der er et højt kommunikations niveau mellem medarbejdere og ledere.

  Et af de fora hvor åbenhed bare er en helt afgørende forudsætning er i MED-systemet. Hvis åbenhed ikke er et bærende princip så er møderne ikke særlig værdifulde. På BV-MED-møderne syntes jeg at vi har en rigtig god tradition for at drøfte alle emner åbent og fordomsfrit. Den åbenhed medfører gode dialoger og drøftelser fra mange forskellige perspektiver. Åbenhed handler nemlig ikke bare om at ledelsen er åbne overfor medarbejderne. Det handler mindst lige så meget om, at medarbejderne er åbne over for lederne og faggrupperne er det mellem hinandens områder. Det er en fornøjelse at drøfte fx sygefravær og repræsentanten fra et fagområde giver gode råd til andre fagområder og det bliver afgivet og modtaget i en ånd af åbenhed og tillidsfuldhed. Vi skal være åbne for at lære og lære fra os.

  Vi kan altid blive bedre. Derfor glæder jeg mig til ugen hvor vi sammen kan udvikle hvad åbenhed betyder for os her i kommunen. Har du et bud på hvordan vi bliver endnu bedre?
  Eller hvor man får flere bolcher....?

  vh/Christine

  tirsdag den 8. marts 2016

  Åbenhed handler om mod

  Åbenhed handler for mig om mod:
  Mod til at sætte sig selv i spil, åbne op og dele sine umiddelbare ideer og tanker. Det kan være ideer og tanker, som måske slet ikke er tænkt helt til ende, men som netop kan vokse og blive stærkere, når man deler dem med andre, som lytter og også har modet til at bidrage med deres vinkler og perspektiver.
  Åbenhed handler altså også om at lytte, at være nysgerrig og at tro på, at det netop er gennem åbenheden, at nye forståelser og nytænkning opstår. Det er den gamle sandhed om, at 1 + 1 ofte er meget mere end 2.
  Åbenheden kan både handle om at åbne op for kollegerne i kommunen, men det kan også handle om at åbne op for borgerne og sammen med dem skabe de gode løsninger for fremtidens Hvidovre Kommune.


  I denne periode er de personalepolitiske værdier i spil i forhold til en særlig og lidt svær proces – nemlig i forbindelse med budgettet for 2017, hvor der er nogle økonomiske udfordringer, og hvor der kommer til at ske besparelser. I den forbindelse er hele MEDorganisationen inviteret til at komme med forslag til ændringer og effektiviseringer, som vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen.
  Det er en stor og svær opgave, som både kan skabe uro og utryghed, men som også kan være med til at kvalificere løsningerne på vores økonomiske udfordringer. Det er en proces, som i den grad sætter værdierne i spil og i særlig grad kræver åbenhed fra såvel ledere som medarbejdere.


  Hvilke eksempler oplever I fra jeres hverdag på opgaver, processer og udfordringer, hvor værdien åbenhed er i spil og gør en positiv forskel?


  Jeg håber, at rigtig mange medarbejdere og ledere har modet til at åbne op og dele jeres tanker om åbenhed her på bloggen. Og så vil jeg ønske jer alle en god værdiuge om åbenhed i uge 11.


  Mange hilsner
  Nich Bendtsen